گردهمایی پندتک و دارا

در تاریخ نهم مهرماه 1398 مجوعه پندتک و دارا الکترونیک گرده هم آمدند تا درباره‌ی اهداف و چشم انداز های شرکت گفتگو کنند. این جلسه با حضور رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پند، مدیر عامل پندتک، مدیرعامل داراالکترونیک و پرسنل شرکت ها برگزار گردید.